หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล คลองพิไกร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
บุคลากร
 
นางนฤมล วงศ์ปัญญา
ปลัดเทศบาล
091 - 8396244
สำนักปลัด
นางกิตติพร จันทร์สายทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
083 - 9594464
ฝ่ายอำนวยการ
นางสาวสุนทรี บุตรดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
095 - 0727700
งานการเจ้าหน้าที่
นางสาวกนกพร แก้วประการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
งานธุรการ
นางอัญชนา โสภาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเสนอ มาน้อย
พนักงานขับรถยนต์
นางณพลักษณ์ พลไธสง
แม่บ้าน
นายบุญสิน พันดา
ภารโรง
งานทะเบียนราษฏร์
- ว่าง -
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ
นางสาวภาณิชา นิลมาศ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ว่าง -
นักวิชาการศึกษา
-ว่าง-
ครูผู้ช่วย
นางสาวทัศนีย์ สระทองบุตร
ครู ค.ศ.1
นางปนัดดา ชูคุ้ม
ครู ค.ศ.1
นางสาววรารักษ์ แสงสังข์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางคูณศรีนุช ยิ้มเกตุ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรรณิสา บดีรัฐ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวอารีรัตน์ ศรัทธานนท์
จ้างเหมาบริการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.จ.อ.ธวัชชัย แจ่มจำรัส
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญการ
นายพักภูมิ มานัสดง
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
นายประสิทธิ์ ใจตรงดี
พนักงานดับเพลิง
-ว่าง-
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
นายมงคล ใจบุญ
จ้างเหมาบริการ
นายอนุชิต เพ็ชรกลม
จ้างเหมาบริการ
งานกิจการสภา
นางมาลี ไพโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นาย สมภพ วาสนาเรืองไร
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
081 - 7075922
งานสวัสดิการสังคม
นายวีระยุทธ คงประจักษ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางบังอร สุขโทน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
นายพิทยา ถ้ำน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุบิน พระทองคำ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายทองหล่อ แจ่มแจ้ง
คนงานประจำรถขยะ
นายสายยัน สกุลนา
คนงานประจำรถขยะ
-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ
-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ
นายทวัชชัย อ่ำเพชร
จ้างเหมาบริการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอรุณี มะยมตะคุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางขวัญใจ ชาติบุตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานกฏหมายและคดี
-ว่าง-
นิติกร
งานประชาสัมพันธ์
นางสาวรมิดา พิกุล
จ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 087-194-2499