หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล คลองพิไกร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
ผู้นำชุมชน
 
นายสามารถ พิกุล
กำนันตำบลคลองพิไกร
นายนาคิน อุทร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
นายสมชาย ชุ่มเย็น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นางขวัญเรือน ใจไหม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นายชูชาติ ถมทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
นายสอาด เมฆเลื่อม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
นายสมนึก พัดพ่วง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
นายนิพนธ์ รื่นพงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
นายประดิษฐ์ สาทิพย์จันทร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
นายไพรัช โพธิบัลลังค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
นางสาวกมลชนก ปิ่นทอง
แพทย์ประจำตำบล
นายนิวัฒน์ มณีศิริ
สารวัตรกำนัน
นายธนบดี เรือศรีจันทร์
สารวัตรกำนัน
นางโฉมเฉลา ชุ่มเย็น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
นางสุมา ออมสิน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
นายสุมน นิยมชน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นายอนงค์ ฟักพลับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นายสุชาติ เอี่ยมละออ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นางเพชรา เหล่าเขตกิจ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นายบุญเรือง สิงหาเดช
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
นางสาวกันยารัตน์ อินกรัด
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
นางรำไพร สุดตา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
นายปรีชา แผ่ทอง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
นายพยอม เมฆลื่อม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
นายนพดล จริงสันเทียะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
นายสมชัย สระทองแหยม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
นายชัยรัตน์ พลศร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
นายมาโนชญ์ หาญอยู่
ผรส. หมู่ที่ 7
นายสุชิน เนียมเปรม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
นางสาวจารุพรรณ ดีประสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
นางวันดี จันทร์ศรี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
นายไพบูลย์ คำดี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
นายอิทธิชัย บดีรัฐ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
นายพงศ์พันธ์ แสงตะคร้อ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 087-194-2499