facebook
ทต.คลองพิไกร

facebook
ทต.คลองพิไกร
ทต.คลองพิไกร
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล คลองพิไกร ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 


นางนฤมล วงศ์ปัญญา
ปลัดเทศบาลตำบลคองพิไกร
โทร : 091 - 8396244
 
สำนักปลัด
 


นางสาวรจเรข โตพิทักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 092 - 8892619
 
 


นางสาวสุนทรี บุตรดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 095 - 0727700
 
 


นางอัญชนา โสภาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายเสนอ มาน้อย
พนักงานขับรถยนต์


นางณพลักษณ์ พลไธสง
แม่บ้าน


นายบุญสิน พันดา
ภารโรง
 
 


นางสาวกนกพร แก้วประการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
 


นายอนุวัช บางพาน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ


นางสาวภาณิชา นิลมาศ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
 
 


นายปิยะพงษ์ มั่นคง
นักวิชาการศึกษา


-ว่าง-
ครูผู้ช่วย


นางสาวทัศนีย์ สระทองบุตร
ครู ค.ศ.1


นางปนัดดา ชูคุ้ม
ครู ค.ศ.1


นางสาววรารักษ์ แสงสังข์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางคูณศรีนุช ยิ้มเกตุ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววรรณิสา บดีรัฐ
จ้างเหมาบริการ


นายมงคล ใจบุญ
จ้างเหมาบริการ
 
 


พ.จ.อ.ธวัชชัย แจ่มจำรัส
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญการ


นายไพโรจน์ ภู่จีน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์


นายพักภูมิ มานัสดง
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
 
 


นางมาลี ไพโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 


นาย สมภพ วาสนาเรืองไร
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 081 - 7075922
 
 


นายวีระยุทธ คงประจักษ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางบังอร สุขโทน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
 


ว่าที่ร้อยตรีปรินทร ปรมปณต
นักวิชาการสาธารณสุข


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสุบิน พระทองคำ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ


นายทองหล่อ แจ่มแจ้ง
คนงานประจำรถขยะ


-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ


-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ
 


นายวันดี ไพโรจน์
คนงานประจำรถขยะ
 
 


นางสาวอรุณี มะยมตะคุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางขวัญใจ ชาติบุตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
งานกฏหมายและคดี
 


-ว่าง-
นิติกร