หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล คลองพิไกร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคลองพิไกรส่วนมาก นับถือศาสนาพุทธ มีบางส่วนที่นับถือศาสนาคริสต์ ในชุมชนมีการทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เช่น ทำนา , ทำไร่, ทำสวนผัก ประชาชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพิไกร

โรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
 
โรงเรียน (ราชการ) จำนวน 3 แห่ง
 
โรงเรียนที่ถูกยุบ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านบึงบอน
 
 
วัด จำนวน 3 วัด ดังนี้

วัดคลองพิไกร

วัดจำปากายงค์

วัดชัยศิริมงคล
 

สถานีตำรวจภูธรคลองพิไกร      

ที่พักตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพิไกร

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง
 

สรงน้ำพระงานประเพณีสงกรานต์ 17 เมษายน ของทุกปี

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เดือน กรกฎาคม

งานประเพณีลอยกระทง เดือน พฤศจิกายน

งานประจำปีวัดคลองพิไกร เดือน ธันวาคม
 
   

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวตำบลคลองพิไกร มีบางกลุ่มที่ใช้ภูมิปัญญาในการแกะสลักไม้ เป็นเฟอร์นิเจอร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทำเครื่องจักรสาน ภูมิปัญญาทางด้านสมุนไพร
 

ภาษาถิ่น ชาวตำบลคลองพิไกรส่วนใหญ่ ได้อพยพมาจากจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดทางภาคอีสาน และจังหวัดอื่น ๆ ภาษาหลักที่ใช้จึงแตกต่างไปตามชาติพันธุ์ อาทิเช่น ภาษาถิ่นพรานกระต่าย ภาษาพูดของคนสุโขทัย และภาษาถิ่นของทางภาคอีสาน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 087-194-2499