เทศบาลตำบลคลองพิไกร
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลปีงบ 61-หน้า 110
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลปีงบ 61 หน้า 111 - หน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 ,ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) ของเทศบาลตำบลคลองพิไกร ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบ 6 เดือนหลัง (ระหว่างเดือนเมษายน 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 13.45 น. โดย ฝ่ายอำนวยการ

ผู้เข้าชม 105 ท่าน