หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประมวลจริยธรรม [ 13 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
การประชุมมอบนโยบายและแจ้งแนวทางปฏิบัติราชการ [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
การแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แจ้งการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปี [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงาตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)     2