หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล คลองพิไกร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
บุคลากร
 
สำนักปลัด
นางกิตติพร จันทร์สายทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 083 - 9594464
ฝ่ายอำนวยการ
นางสาวสุนทรี บุตรดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 095 - 0727700
งานการเจ้าหน้าที่
นางสาวกนกพร แก้วประการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
- ว่าง -
นักวิชาการศึกษา
นางสาววรารักษ์ แสงสังข์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพิไกร
- ว่าง -
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวทัศนีย์ สระทองบุตร
ครู ค.ศ.1
นางปนัดดา ชูคุ้ม
ครู ค.ศ.1
-ว่าง-
ครูผู้ช่วย
นางคูณศรีนุช ยิ้มเกตุ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรรณิสา บดีรัฐ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวอารีรัตน์ ศรัทธานนท์
จ้างเหมาบริการ
งานทะเบียนราษฏร
- ว่าง -
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ
นางสาวภาณิชา นิลมาศ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
งานบริหารงานทั่วไป
นางอัญชนา โสภาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเสนอ มาน้อย
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญสิน พันดา
ภารโรง
นางณพลักษณ์ พลไธสง
คนงาน (แม่บ้าน)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.จ.อ.ธวัชชัย แจ่มจำรัส
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
-ว่าง-
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
นายประสิทธิ์ ใจตรงดี
พนักงานดับเพลิง
นายพักภูมิ มานัสดง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายมงคล ใจบุญ
จ้างเหมาบริการ
นายอนุชิต เพ็ชรกลม
จ้างเหมาบริการ
งานกิจการสภา
นางมาลี ไพโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานกฏหมายและคดี
-ว่าง-
นิติกร
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
นายวีระยุทธ คงประจักษ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางบังอร สุขโทน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
นายกฤษฏิ์ธนน ธานัทสิริพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุบิน พระทองคำ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายทองหล่อ แจ่มแจ้ง
คนงานประจำรถขยะ
นายสายยัน สกุลนา
คนงานประจำรถขยะ
นายบงกรต บุญช่วย
จ้างเหมาบริการ
-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผนและงบประมาณ
นางสาวอรุณี มะยมตะคุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางขวัญใจ ชาติบุตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานประชาสัมพันธ์
นางสาวรมิดา พิกุล
จ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 087-194-2499