เทศบาลตำบลคลองพิไกร
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   10 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   10 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลคลองพิไกร เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   1 ต.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลคลองพิไกร เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธาณะของเทศบาลตำบลคลองพิไกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   26 ก.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลคลองพิไกร เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 1)ของเทศบาลตำลบลคลองพิไกร   26 ก.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์...เทศบาลตำบลคลองพิไกร รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563   18 ก.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลคลองพิไกร เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำบลคลองพิไกร   16 ก.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลคลองพิไกร เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำลบลคลองพิไกร   5 ก.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลคลองพิไกร ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน   5 ก.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้ออกเยี่ยมนายชนะ กลิ่นขวัญ หมู่ที่ 3 บ้านคลองพิไกร ร่วมกับเทศบาลคลองพิไกร   28 ส.ค. 2562 17
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7