เทศบาลตำบลคลองพิไกร
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   25 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม   25 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   25 มิ.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการทุจริต   25 มิ.ย. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาและการมาทำงนสายของพนักงานจ้าง   25 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาสกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานของสายของพนักงานเทศบาล   25 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลคลองพิไกร เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำลบลคลองพิไกร   14 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลคลองพิไกร ครั้งที่ 1/2562   6 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลคลองพิไกร เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ของเทศบาลตำลบลคลองพิไกร   2 พ.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลคลองพิไกร เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562   19 เม.ย. 2562 41
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6