เทศบาลตำบลคลองพิไกร
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 

 
เทศบาลตำบลคลองพิไกร ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญที่ 2 (ครั้งที่ 2)  
 

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลคลองพิไกร ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญที่ 2 (ครั้งที่ 2) มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ขออนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2562 มติอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลคลองพิไกร สมัยประชุมวิสามัญประจำปี สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 งบประมาณทั้งสิ้น 5,843,000
2. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
3. ขออนุมัติกันเงิน กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค้่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้หนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 11.42 น. โดย คุณ นฤมล วงษ์ปัญญา

ผู้เข้าชม 43 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-741-934-5