เทศบาลตำบลคลองพิไกร
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลคลองพิไกร เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธาณะของเทศบาลตำบลคลองพิไกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ย. 2562 เวลา 12.03 น. โดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-741-934-5