เทศบาลตำบลคลองพิไกร
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลคลองพิไกร เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธาณะของเทศบาลตำบลคลองพิไกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ย. 2562 เวลา 12.03 น. โดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ผู้เข้าชม 8 ท่าน