เทศบาลตำบลคลองพิไกร
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
เทศบาลตำบลคลองพิไกร ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญที่ 2 (ครั้งที่ 1)  
 

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลคลองพิไกร ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญที่ 2 (ครั้งที่ 1) มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
1.ขอความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 3) จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 5,844,000 บาท
2.ขอความเห็นชอบพิจารณากันเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59
และได้มีการถ่ายทอดสดเสียงตามสายการประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ให้ประชาชนในตำบลได้รับทราบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 14.44 น. โดย คุณ นฤมล วงษ์ปัญญา

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย