เทศบาลตำบลคลองพิไกร
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 

 
เทศบาลตำบลคลองพิไกร ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญที่ 2 (ครั้งที่ 1)  
 

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลคลองพิไกร ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญที่ 2 (ครั้งที่ 1) มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
1.ขอความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 3) จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 5,844,000 บาท
2.ขอความเห็นชอบพิจารณากันเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59
และได้มีการถ่ายทอดสดเสียงตามสายการประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ให้ประชาชนในตำบลได้รับทราบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 14.44 น. โดย คุณ นฤมล วงษ์ปัญญา

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-741-934-5