เทศบาลตำบลคลองพิไกร
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลคลองพิไกร เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำลบลคลองพิไกร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ย. 2562 เวลา 09.58 น. โดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ผู้เข้าชม 10 ท่าน