เทศบาลตำบลคลองพิไกร
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า  
 

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลคลองพิไกร ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอพรานกระต่าย ได้ดำเนินการฝึกอบรมการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี ให้กับผู้แทนหมู่บ้านเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลคลองพิไกร

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 16.28 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย