เทศบาลตำบลคลองพิไกร
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลคลองพิไกร เรื่อง การใช้แผนการดำนินงานสำหรับครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดทำเป็นโครงการ (ผด.02/1) ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 14.07 น. โดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ผู้เข้าชม 49 ท่าน