เทศบาลตำบลคลองพิไกร
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  
 

นายสมเดช ถ้ำน้อย นายกเทศมนตรีตำบลคลองพิไกร ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และให้คำมั่นว่า \\\"จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป\\\"

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 20.16 น. โดย ฝ่ายอำนวยการ

ผู้เข้าชม 43 ท่าน