เทศบาลตำบลคลองพิไกร
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 


นายนฤดม แพรใจ
ประธานสภา
เทศบาลตำบลคลองพิไกร
 


นายธเนศ สกุลวดี
รองประธานสภา
เทศบาลตำบลคลองพิไกร


นางนฤมล วงศ์ปัญญา
เลขานุการสภา
เทศบาลตำบลคลองพิไกร
 
 


นางรจนา จิตจักร
สมาชิกสภาเทศบาล


นางเกศริน แก้วชา
สมาชิกสภาเทศบาล


นางมะลิวัลย์ รัตนเสถียร
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสรพล ถาวร
สมาชิกสภาเทศบาล


นายประสิทธิ์ ถาวร
สมาชิกสภาเทศบาล


นายกิจจา รากจิตร
สมาชิกสภาเทศบาล


นายศีลธรรม เฟื่องอิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล


นายวิเวก ทองอร่าม
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสัญชัย ไกรพรม
สมาชิกสภาเทศบาล


นายทวี ผิวอ่อนดี
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-741-934-5