หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 


นายสรพล ถาวร
ประธานสภา
เทศบาลตำบลคลองพิไกร
 


นายกิจจา รากจิตร
รองประธานสภา
เทศบาลตำบลคลองพิไกร


นางนฤมล วงศ์ปัญญา
เลขานุการสภา
เทศบาลตำบลคลองพิไกร
 
 


นางเกศริน แก้วชา
สมาชิกสภาเทศบาล


นางวัชราภรณ์ พุมเพรา
สมาชิกสภาเทศบาล


นางสาวนุชนารถ วิเศษศรี
สมาชิกสภาเทศบาล


นายวิเวก ทองอร่าม
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมศักดิ์ ดอนไพรปาน
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมศักดิ์ นาคศรีสุข
สมาชิกสภาเทศบาล


นายทวี ผิวอ่อนดี
สมาชิกสภาเทศบาล


นายธาดา อินกรัด
สมาชิกสภาเทศบาล


นายพยุงศักดิ์ หงษ์ยนต์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายอำนาจ สกุลวดี
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 087-194-2499