เทศบาลตำบลคลองพิไกร
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
ผู้นำชุมชน
 


นายสามารถ พิกุล
กำนันตำบลคลองพิไกร
 
 


นางวัชราภรณ์ พุมเพรา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นายสมชาย ชุ่มเย็น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นางขวัญเรือน ใจไหม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายชูชาติ ถมทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายสะอาด เมฆเลื่อม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายสมนึก พัดพ่วง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-741-934-5