เทศบาลตำบลคลองพิไกร
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 


นายสามารถ พิกุล
กำนันตำบลคลองพิไกร
 
 


นางวัชราภรณ์ พุมเพรา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นายสมชาย ชุ่มเย็น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นางขวัญเรือน ใจไหม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายชูชาติ ถมทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายสะอาด เมฆเลื่อม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายสมนึก พัดพ่วง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7