ปิดหน้าต่าง
 
 
เทศบาลตำบลคลองพิไกร
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
“ตำบลคลองพิไกรน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลคลองพิไกร
สำนักงานเทศบาลตำบล
คลองพิไกร
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
คลองพิไกร
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวคลองพิไกร
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึง
เพื่ออนาตคของเยาวชน
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
คลองพิไกร
เทศบาลตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลคลองพิไกร ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร