เทศบาลตำบลคลองพิไกร
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กพ 00230.3/ว 3347 การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 3349 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 3355 แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 3351 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 3348 แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพนอกรอบสี่ พ.ศ. 2559- 2563 ปีงบประมาณ 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 3350 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 2,183
     
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-741-934-5