หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.หัวถนน   ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวถนน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
อบต.หัวถนน   ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
อบต.หัวถนน   จ้างจ้างเหมาพาหนะ รับ ส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวถนน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ วัน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
อบต.หนองหลวง   จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด cape seal ( สายบ้านประดาเจ็ดรัง ? บ้านปรือกระเทียม ) หมู่ที่ ๘ บ้านประดาเจ็ดรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
อบต.หนองหลวง   จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ ม. จำนวน ๑๑ ต้น หมู่ที่ ๒ บ้านลำมะโกรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
อบต.โนนพลวง   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ ๓๓๕๙ กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
อบต.คลองแม่ลาย   ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
ทต.คลองลานพัฒนา   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยปิยพร) หมู่ที่ ๑๘ บ้านกระเหรี่ยงน้ำตก ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
ทต.คลองลานพัฒนา   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยยุรวัตร์) หมู่ที่ ๑๘ บ้านกระเหรี่ยงน้ำตก ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
ทต.คลองลานพัฒนา   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทค.คล.416-58-0306 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
ทต.คลองลานพัฒนา   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
ทต.คลองลานพัฒนา   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
ทม.หนองปลิง   จ้างจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงาน เทศบาลเมืองหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 150 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
อบต.คลองสมบูรณ์   ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 7508 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
อบต.คลองสมบูรณ์   วัสดุสำนักงาน 28 ม.ค. 2565
อบต.นครชุม   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-8654 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
อบต.คลองขลุง   จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนประชาสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
อบต.คลองขลุง   จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถนนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
อบต.คลองขลุง   จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
อบต.คลองขลุง   จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองขลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 636
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 087-194-2499