หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตถนนทางหลวงท้องถิ่น กพ.ก.6-0005 หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลคลองพิไกร โดยวิธีคัดเลือก [ 3 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาดำเนินการ ขุด ฝัง กลบบ่อขยะเทศบาลตำบลคลองพิไกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลคลองพิไกร พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]เหมาถ่ายเอกสารประมาณการราคาก่อสร้างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลคลองพิไกร พร้อมเข้าเล่ม ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพิไกร [ 2 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมขนมหวานหรือผลไม้สำหรับเด็กอนุบาลและปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพิไกรประจำเดือนสิงหาคม2564ตั้งแต่วันที่1-31ส.ค.64จำนวน21วัน(เว้นวันหยุดราชการ)จำนวน66คนคนละ20บาทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพิไกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเสียงตามสายเทศบาลตำบลคลองพิไกร บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลคลองพิไกร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 087-194-2499