เทศบาลตำบล คลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร