เทศบาลตำบลคลองพิไกร
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
ที่อยู่ : เลขที่ 64 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพิไกร
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
โทรศัพท์ : 055-741-934-5
โทรสาร : 055-741-934-5
Website : www.khlongphikrai.go.th
Email : klongpikrai@gmail.com
  : kpi2557@hotmail.com
 


 
 

ห้องนายก ติดต่อ 055-741-934 ต่อ 108

ห้อง ปลัด ทต. ติดต่อ 055-741-934 ต่อ 107

ห้องกิจการสภา ติดต่อ 055-741-934  

สำนักปลัด ติดต่อ 055-741-934 ต่อ 101

กองคลัง ติดต่อ 055-741-934 ต่อ 102

กองช่าง ติดต่อ 055-741-934 ต่อ 103

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด ติดต่อ 055-741-934 ต่อ 106
 
 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)