เทศบาลตำบลคลองพิไกร
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  
 

นายสมเดช ถ้ำน้อย นายกเทศมนตรีตำบลคลองพิไกร ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และให้คำมั่นว่า \\\"จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป\\\"

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 20.16 น. โดย ฝ่ายอำนวยการ

ผู้เข้าชม 30 ท่าน